ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Използвайки онлайн платформата на посочения адрес, Вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал.1 от ЗЗП:

» 1. Основните характеристики на стоките и услугите са описани в страницата за представяне на съответната стока или услуга.

» 2. Доставчик на стоки и услуги, поръчвани от настоящия сайт, е "DELTABE MANAGEMENT LTD, Company Number 14239065 United Kingdom

» 3. Седалище и адрес на управление на доставчика: 5 Brayford Square, London, United Kingdom E1 0SG, www.registerfirm.online , имейл: [email protected], телефон +44 20 8638 8266

» 4. Адрес на мястото на осъществяване на стопанската дейност: 5 Brayford Square, London, United Kingdom E1 0SG.

» 5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

» 6. Онлайн магазинът не начислява никакви разходи за използване на средствата за комуникация за сключване на договор за продажба от разстояние.

» 7. Условията на плащане, доставка и изпълнение, както и датата, на която магазинът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани в Раздел Условия за покупка.

» 8. Условията, срокът и начинът на упражняване на правото на отказ от договора са описани в Раздел Условия за пазаруване.

» 9. При упражняване правото си на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

» 10. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за закупената стока, ако такъв документ е осигурен от производителя. В документа са описани: адрес и телефон на сервизите и гаранционните условия и гаранционния срок на закупената от Потребителя стока.I. Условия за покупка в електронния магазин.» Всички цени в електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD" са окончателни и важат за деня на поръчката.

» Всички цени на продуктите са във валутата посочена като цена с включен ДДС. Всички услуги, поръчани през Електронния магазин, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат извършени в срока на поръчката.

» Доставката се извършва на посочен от Вас емайл адрес. Той ще Ви бъде посочен от наш оператор, след като поръчката е финализирана.

» След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за Вашата поръчка, както и обаждане от наш оператор с допълнителна информация за срока на изпълнение, начина на доставка, сумата за заплащане и с окончателно потвърждение на дадената информация.

» Услугите - РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА, ОТВАРЯНЕ НА БАНКОВ АКАУНТ, ОТВАРЯНЕ НА ДИГИТАЛЕН БАНКОВ АКАУНТ, НАЕМАНЕ НА БИЗНЕС АДРЕСИ В АНГЛИЯ И САЩ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОФШОРНИ КОМПАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОТКАЗ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ! Можете да го направите отказ в срок до 24 часа от датата на получаване на плащането.

» "DELTABE MANAGEMENT LTD" възстановява стойността на върнатите в указания срок и състояние продукти по банков път, като клиентът следва да посочи банковата си сметка.


Връзки към други сайтове


» Защитата на информацията се прилага за Електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD" и неговите подсайтове. Уеб страниците по подразбиране може да съдържат връзки към други доставчици в рамките на/и извън "DELTABE MANAGEMENT LTD", за които тази декларация за поверителност не се прилага. Когато напускате Електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD", Ви препоръчваме да прочетете отново декларациите за поверителност на личните данни на всеки уеб сайт, който събира лична информация.


Сигурност на поръчката


» Поръчаните продукти трябва да бъдат платени наведнъж , но при всички случаи Вие можете да върнете продукта в период от 14 работни дни /съгласно Закона за защита на потребителите/, считано от датата на получаване, ако тя съвпада и с датата, регистрирана от куриера като дата на доставяне на продукта. При възникнал такъв случай, от Вас се изисква да се свържете с нас на телефон +44 20 8638 8266 и ние ще Ви съдействаме и ще Ви възстановим платената сума.


Политика на "DELTABE MANAGEMENT LTD" на защита на личните данни


» Защитата на личните данни на нашите клиенти и потребители е от съществено значение за компанията ни. Всички онлайн активности на "DELTABE MANAGEMENT LTD" са в съответствие с Европейското законодателство, Националното законодателство и общото законодателство за защита на личните данни. Защитата на личните данни е в сила за всяка информация, която ние сме събрали при посещението Ви на Електронния магазин.

» "DELTABE MANAGEMENT LTD" гарантира на своите потребители конфиденциалността на представените информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

» Ние никога няма да злоупотребим с Вашите данни по никакъв случай. Вашата лична информация никога няма да бъде давана на трети лица, освен ако не е изискана по законов път. Вашата лична информация може да бъде предоставена на трети лица единствено, ако вие сте дали съгласието си за това. Вие никога няма да получавате имейли, за които не сте се абонирали. Когато пожелаете, можете да се отпишете от получаване на имейли.


Събиране и обработване на информацията


» Ние оценяваме конфиденциалността на личните Ви данни, ето защо Вашата информация е грижливо пазена. Личните данни са информацията, която Ви идентифицира - Вашето име, презиме, имейл или пощенски адрес. "DELTABE MANAGEMENT LTD" не събира информация, освен ако не сте дали разрешение за това, например когато поръчвате продукти или когато се абонирате за получаване на електронния ни бюлетин.


Използване и разпространение на личните данни


» "DELTABE MANAGEMENT LTD" ще използва Вашата лична информация единствено поради технически причини, с цел администрирането на уеб сайта или за да Ви даде достъп до специфична информация или за комуникация с Вас. "DELTABE MANAGEMENT LTD" няма да разпространява информацията на трети лица, освен ако това не е съгласувано с Вас.

» Цялата информация, която Вие предоставяте на "DELTABE MANAGEMENT LTD", се контролира.

» Потребители, които не искат да получават повече имейл от нас, трябва да пишат до [email protected] Ако промените Вашата лична информация (пощенски код, имейл, адрес, телефонен номер), моля да го отразите в информацията, която давате при последваща поръчка.


Автоматично записване на информацията (без личните данни)


» При посещение на Електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD", основната, нелична информация (брой посещения на Електронния магазин, среден престой на Електронния магазин, посетени страници) автоматично се записва. Тази информация се използва за измерване на активността на нашия сайт и подобряване на съдържанието и използваемостта му. Тази информация подлежи на бъдещо използване и не се разпространява на трети лица.


Бисквитки (Cookies)


» Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на нашия сайт да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите Електронния магазин. "DELTABE MANAGEMENT LTD" използва “бисквитки”, само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.


Непълнолетните


» "DELTABE MANAGEMENT LTD" препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни в Електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD" без разрешението на родителите или настойниците си. "DELTABE MANAGEMENT LTD" никога няма съзнателно да събира лични данни от непълнолетни, или да ги използва по някакъв начин, или да ги разкрива пред трети лица, без позволение на родителите или настойниците.


Право на информация


» Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за защита на личните данни или как се обработва Вашата информация, моля свържете се с нас.

» Национален телефон на клиента: +44 20 8638 8266

» E-mail: [email protected]

» Ще се съобразим с Вашите изисквания и ще Ви информираме в писмен вид откъде и как са събрани Вашите данни, както и ще вземем под внимание Вашето желание и нужда от по-нататъшна търговска комуникация.


Приложимо право


» 1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

» 2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

» - чрез споразумение между Страните;

» - при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

» 3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

» За нарушаване на правата, предоставени им по този сайт, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите.


Алтернативно решаване на спорове АРС


» Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна — орган за решаване на спорове — ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.

» Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България.

» При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС


Публикуване на промените


» Всяка промяна в нашата политика и условия на ползване и поръчка ще бъде обявявана на Електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD".


Доставка


» Не трябва да се притеснявате за доставката на Вашите продукти, тъй като ние ще Ви ги доставим до посочения от Вас адрес.

» Ние се стремим да доставим продуктите Ви във възможно най-кратки срокове.


Срок и начин на доставка


» При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 работни дни.

» Изключение правят само поръчки, които са с начин на плащане - на изплащане. Доставката при този тип поръчки се осъществява в рамките на до 7 работни дни, в зависимост от това, кога ще се оформят документите за финансирането, за което отговорност носи кредитодателят. След оформяне на документите, пратката се изпраща към клиента.

» Всички продукти се доставят по куриер до посочения от Вас адрес. Цената на доставката се заплаща от клиента.

Доставката извършвана чрез куриер на посочен от Вас адрес.


Изчерпан продукт


» Възможно е продуктът, който сте заявили, да е изчерпан към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Вие ще получите обаждане по телефона най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от оператор на "DELTABE MANAGEMENT LTD" за получаване на продукта, в случай че е възможно доставянето му. Ако това не е възможно, поръчката ще бъде отказана.


Цени за доставка


» Цената за доставка на стоки се формира на база броя поръчани стоки.

Цените за доставка важат за територията на България.

» Получаване на място в наш обект

» Всички поръчки, направени през Електронния магазин на "DELTABE MANAGEMENT LTD" и заявени за получаване на място в някой от обектите ни, ще запазват продуктите само и единствено в рамките на 1 ден. Ако продуктите не бъдат потърсени на място в посочения обект в рамките на този 1 ден, "DELTABE MANAGEMENT LTD" ще счита, че клиентът се отказва от поръчката си. Наш оператор ще се свърже с клиента, направил поръчката, и ще потвърди нежеланието на клиента да получи поръчката си.


II. Условия за пазаруване


Цени


» Всички цени на продукти, предлагани чрез електронния магазин („Електронния магазин”) са крайни продажни цени и са валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева и включват ДДС. Доставката на закупен продукт се заплаща от купувача допълнително, извън обявената крайна продажна цена на продукта. Цената на доставката на поръчаните продукти се определя автоматично в електронния магазин, преди клиентът да потвърди окончателно поръчката си.


Потвърждение по телефон


» Всички продукти, поръчани чрез Електронния магазин, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес в сроковете, посочени на Електронния магазин, които текат от момента на получаване на изрично потвърждение от Вас по телефон относно заявената чрез Електронния магазин поръчка към оператор на "DELTABE MANAGEMENT LTD".

» След натискане на бутона „Завършете поръчката” в Електронния магазин, ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на "DELTABE MANAGEMENT LTD" в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време: от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа . С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Електронния магазин продукт, за стойността на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

» Само след изрично потвърждение на заявената чрез Електронния магазин поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Отказ от заявена поръчка


» По време на телефонния разговор с оператор на "DELTABE MANAGEMENT LTD", който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез Електронния магазин поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение пред служител на "DELTABE MANAGEMENT LTD" на телефон: +44 20 8638 8266 или по електрона поща: [email protected]


Начин на плащане Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено чрез:


» с паричен превод по банков път (повече информация ще получите по телефона от нашите оператори),

» чрез дебитна или кредитна карта през системата на Райфайзен Банк, Epay.Bg, Revolut, EasyPay.

» На Електронния магазин е възможно плащане с карти Visa, Visa Electron, Masterсard и Maestro, издадени от банки в България, в ЕИП и извън ЕИП. След като Клиентът натисне бутона "Потвърди и плати" се отваря страница, където в защитена среда Клиентът въвежда данните на банковата си карта (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя). Ако Клиентът е регистриран за 3DS автентикация (VISA Secure или MasterCard Identity chesk ) е необходимо да въведе и паролите си за автентикация. При успешна трансакция, на екрана се визуализира трансакционна бележка, която Клиентът следва да разпечата или запази.

» "DELTABE MANAGEMENT LTD" не съхранява данни за платежните карти и за картодържателите във връзка с извършените през сайта плащания. В случай че има въпроси, свързани с това как да плати с банкова карта онлайн, Клиентът трябва да се обърне за съдействие към центъра за обслужване на клиенти на съответната банка - издател на картата му.

» В случай на електронни плащания с банкови карти или на плащания чрез банков превод, "DELTABE MANAGEMENT LTD" не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод плащането на Поръчката, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката на Клиента когато валутата е различна от български лев. "DELTABE MANAGEMENT LTD" препоръчва на Клиентите да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при електронни плащания с банкови карти или при плащания чрез банков превод. При необходимост от връщане на Клиента на суми, платени от него с банкова карта, за Стоки закупени чрез Електронния магазин, това ще бъде направено от "DELTABE MANAGEMENT LTD" чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.


Отказ от покупка


» В случай, че не сте удовлетворени от доставените продукти, които сте закупили от нас, чрез електронния ни магазин, можете, без да посочвате конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откажете от сключения договор и да върнете закупените продукти във вида (с количество и качество), в който са Ви били доставени и ние ще възстановим заплатената от Вас сума в срок не по-късно от 30 календарни дни от упражняването на това Ваше право. В случай че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 30 работни дни.


За да упражните правото си на отказ, можете по Ваш избор:


» (1) да изпратите попълнения формуляр за отказ, който сте получили от "DELTABE MANAGEMENT LTD" при доставката на продукта на адрес;

» (2) подадете формуляра за отказ на нашия уебсайт: www.vbb.agency

» или (3) да ни уведомите изрично за това по друг, удобен за Вас начин (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща и други). Можете да изпратите копие от попълнен формуляр и на e-mail адрес [email protected]

» При уведомяването трябва да посочите име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес.

» Необходимо е също така да ни представите/изпратите оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. Крайната продажна цена ще да Ви бъде възстановена по банков път по посочена от Вас сметка.

» Следва да изпратите до адрес: гр. София, 5 Brayford Square, London, United Kingdom E1 0SG стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте получили продуктите.

» Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка в нейната цялост и без увреждания, придружена от пълен набор документи.

» Не можете да упражните правото си на отказ в случай че сте употребявали стоката или в случай че цялостният й търговски вид е нарушен.

» При упражняване на Вашето право за отказ от покупка "DELTABE MANAGEMENT LTD" не носи отговорност за предоставени от Вас невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Електронния магазин или пред служител на "DELTABE MANAGEMENT LTD".


III. Общи гаранционни условия


» Настоящите Общи гаранционни условия уреждат правата и задълженията на клиентите на "DELTABE MANAGEMENT LTD" във връзка с гаранцията и рекламацията на стоки.

» Ангажиментът към нашите клиенти не приключва с продажбата. "DELTABE MANAGEMENT LTD" предлага две нива на гаранционна защита: на ниво продукт и на ниво гаранционно обслужване.


Гаранция на ниво продукт


» Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок.


Условия на гаранцията


» При поява на производствен дефект при нормална експлоатация и обслужване през гаранционния период,

» Гаранцията е невалидна когато има механична повреда личаща си при оглед:

» Независимо от търговската гаранция "DELTABE MANAGEMENT LTD" не отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

» Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

» (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

» Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

» (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

» (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

» (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

» (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

» Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

» 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

» 2. намаляване на цената.

» (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

» (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

» (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

» Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

» (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

» (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.